De jacht op het verdampte geld


Justitie mag inmiddels (23 februari) van de Rotterdamse Rechtbank  haar ontnemingsprocedure tegen van den Nieuwenhuyzen alsnog voortzetten, meldt RTV Rijnmond. Van den Nieuwenhuyzen is eerder in hoger beroep nog vrijgesproken van faillissementsfraude en bedrieglijke bankbreuk.

23 februari 2016

De ontnemingsvordering die vlak voor het einde van het hoger beroep was ingesteld, (binnen de termijn van twee jaar na uitspraak in eerste aanleg) stond op de rol voor november 2015. Het RDM-concern heeft volgens de rechter destijds geprofiteerd van de leningen uit 2002. Of de voormalig topman van RDM persoonlijk voordeel heeft gehad van die affaire mag justitie nader onderzoeken. Opnieuw dus. Met andere middelen.

Zoals aanvankelijk in de aanklacht reeds werd gesteld, zou van den Nieuwenhuyzen veertig miljoen hebben verdiend aan de havengaranties. Daarvan is na twaalf jaar onderzoek en berechting echter nog niet gebleken. Toch wil Justitie dat geld nu terugvorderen.

Men zou veronderstellen dat de ontnemingszaak van rechtswege opgeheven zou zijn, omdat van den Nieuwenhuyzen nu juist voor faillissementsfraude is vrijgesproken, want men kan niet tweemaal voor hetzelfde (ne bis idem) worden vervolgd. Maar de rechter ziet dat anders; ‘Omdat de ondernemer is veroordeeld voor een misdrijf op de tenlastelegging van de onderliggende strafzaak, en daarbij een geldboete van tenminste de 5e categorie kàn opleveren (wat ook gebeurd is), mag Justitie de ontnemingsvordering instellen.’

Dat zit namelijk zo; Wanneer er volgens de rechter (waar de zaak is aangebracht) voldoende aanwijzingen bestaan ‘(…) dat de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen uit baten van een feit dat soortgelijk is aan het tenlastegelegde en bewezenverklaarde feit (…)’ (lees: feiten die hetzelfde rechtsbelang beschermen als het gronddelict) is het mogelijk de ontnemingsmaatregel op te leggen. Die maatregel werkt dus langs de straf van de valse overeenkomst/omkoping door tot de feiten waarvoor van den Nieuwenhuyzen desondanks niet schuldig is bevonden. ‘(…) Mits er voldoende aanwijzingen bestaan dat de veroordeelde daar wederrechtelijk voordeel uit heeft verkregen. Hij hoeft derhalve niet bij het plegen van deze andere feiten betrokken te zijn geweest’.

Aangenomen dat de oorspronkelijke procesdatum van november 2015 kennelijk naar begin 2016 is verschoven (opschorting?), en er volgens de pers beslag (klassiek of conservatoir wordt niet vermeld) ligt op verschillende van zijn vermogensbestanddelen en er zelfs een beslag heeft gerust op bankrekeningen van de schoonvader van Joep (inmiddels opgeheven), is het niet onwaarschijnlijk dat deze rechter zelfs een SFO dan wel een nader SFO (Strafrechtelijk Financieel Onderzoek) heeft gelast. Ook dit is een paardenmiddel, en wellicht de meest krachtige actie die Justitie tot haar beschikking heeft voor waarheidsvinding en het terug halen van verduisterde gelden. Dit betekent veelal (voor zover de reikwijdte van het onderzoek door de rechter wordt afgebakend t.b.v. de onderzoeksduur en haar redelijke termijn) onbeperkte toegang! De bevoegdheden voor inbeslagname door de Officier van Justitie of rechter-commissaris reiken in een SFO verder dan in het GVO (Gerechtelijk Vooronderzoek) van de rechter-commissaris.

Zal de Havenzaak dan nog eens, ondanks het uitblijven van meervoudige terugverwijzingen door de Hoge Raad, zoals in het arrest ABN-Amro/Van Dooren q.q. bijvoorbeeld, wellicht de langstlopende procedure worden als het gaat om vernietiging van gewraakte rechtshandelingen? ABN-Amro/Van Dooren q.q. nam 15 jaar in beslag, na driemaal door de Hoge Raad te zijn beoordeeld (ABN-Amro/Van Dooren I, II en III). Afwikkeling van faillissementen kan ook zeer lang duren (formeel blijft een rechtspersoon zelfs na afwikkeling van faillissement nog eindeloos bestaan). Dat van DAF duurde 19 jaar, en na ruim 21 jaar op het faillissement van de  autofabriek vorderen obligatiehouders uit die tijd nog altijd 130 miljoen terug van de betrokken accountant omdat er nadelige feiten (voorzieningen) waren weggelaten uit de jaarrekening.  

Ik vrees dat de opgelegde jacht naar verdampt geld nu pas gaat beginnen…

 

Advertenties